Tagged: vodena plijesan

Riba s dva problema


Nevolja nikad ne dolazi sama,

saprolegnija-pijavica

a ova riba ih ima barem dvije.


Manji problem je riblja pijavica (Piscicola geometra) na leđnoj peraji

riblja-pijavica


Prava nevolja ove ribe je uznapredovala mikoza, razorena epiderma, ljuske koje ispadaju…

saprolegnija

…tj. vodena plijesan Saprolegnija.

Oglasi