Tagged: ljekoviti plućnjak

Pitalica skitalica


Ovo je drugi set fotografija biljaka koje se ovih dana može naći u slavonskim šumama.

Kozlac

Rusomača

Livadna režuha

Češljugovina

Pasji zub

Mlječika

Petrov križ

Plućnjak

Žednjak

Oglasi