Vodena plijesan


Od vodenih plijesni rod Saprolegnia je odgovoran za većinu gljivičnih oboljenja kod riba. Saprolegnia je sveprisutna vodena plijesan u slatkovodnim staništima. Gotovo sva riba će u jednom trenutku svog života biti izložena zoosporama vodene plijesni, naročito riblja jaja. Ali to ne znači da će oboljeti baš svaka riba, jer one imaju i nekoliko načina obrane od patogena. Ipak, najbolja obrana je zdrava epiderma tj. koža bez ogrebotina, ranica, uboda i sl.


saprolegnia-micelij

saprolegnia-hife

Hife Saprolegnije potpuno su prekrile ribe.

Oglasi