Vrbina strizibuba


Vrbina strizibuba (Lamia textor) jedan je od većih kukaca kojeg se upravo ovih dana lako može vidjeti u slavonskim šumama.

Tijelo ove strizibube dugačko je oko 3 cm, a na glavi ima skoro jednako toliko dugačka ticala.

Hoda polako, pa ovakav velik i usporen, ovaj kornjaš više mi sliči na nekakav radni stroj nego na životinju.

Prema šumarskoj entomologiji vrbina strizibuba je štetnik. Bušeći hodnike u korijenju, njezine ličinke oštećuju vrbe, pa stvaraju gubitke šumarima.

Ja sam vođen jednom drugačijom entomologijom. Prema toj “mojoj entomologiji” postoje samo: a) živi kukci i b) oni koji to uskoro neće biti jer su se našli na putu čovjeku.

Na sve ove kukce naišao sam na šumskim stazama, putevima i sl. po kojima je dovoljno dokaza da i puno veće životinje nemaju šansu u srazu s cipelom, nožem, kolcem, kotačem. Zbog toga sam svakog od njih, nakon što su strpljivo odradili poziranje za potrebe ovog bloga, odnio do prve vrbe – pa nek´ i dalje prave štetu šumarima kad ih ne možeš naučiti da jedu “mek čikn” 😉

Oglasi