Nevidljiva


Tisuće ovakvih grančica čini krošnju male, kržljave, divlje jabuke koja raste na rubu šume.

 Da sam iz nekog razloga morao, čini mi se nemogućim da bih u takvom okruženju mogao pronaći lik iz današnjeg članka.

ličinka

Zastao sam ispod drveta, a na tankoj svilenoj niti, meni doslovno ispred nosa, visila je ova zanimljiva gusjenica.  Školski primjer mimikrije. Koliko li je samo vremena proteklo dok se jedan organizam ovako savršeno stopio s okolišem?!

Donio sam je kući, fotografirao, a sljedećeg dana vratio odakle sam je pokupio. Pokušao sam saznati kojoj vrsti leptira pripada, ali do sada nisam uspio jer ima ih stotine sličnih ovoj.

Oglasi