Metamorfoza


Neki moji poznanici i njihove supruge, onako za sebe, počeli su se baviti tzv. ekološkom proizvodnjom hrane, ali s tako malo znanja i razumijevanja prirode i procesa u prirodi da je to jedno čudo. Evo jedan primjer od mnogih gluposti koje sam jučer čuo u razgovoru s njima.

Problem ovih novopečenih eko-povrtlara bio je nedostatak korisnih insekata i potpuni izostanak bubamara.

U proizvodnji tzv. zdrave hrane, naime, zabranjena je upotreba insekticida. Umjesto njih  koriste se usluge korisnih kukaca (između ostalih i bubamara) koji onda uništavaju one štetne itd.

Pitao sam ih jesu li viđali jaja, ličinke ili kukuljice bubamare u vrtu, a u njihovim očima su se pojavili upitnici.

“Kakva jaja, koje ličinke, zar bubamara samo ne doleti?”- pitali su.

E, pa ne ide to samo tako!

Oni su “ručno potamanili sve bube očekujući da bubamare dolete” i tako prekinuli prirodni ciklus u razvoju insekata tj. metamorfozu.

Laički rečeno: metamorfoza, metabolija ili preobrazba je predstava u četiri čina –  jaje, ličinka, kukuljica i odrasla jedinka. To je proces koji ovisi o temperaturi, vlažnosti, izvoru hrane i sl. a kod bubamara traje oko 33 dana.

#1  Ovaj stadij traje oko 7 dana. Jaja su oko 1mm dugačka.

Jaja bubamare

#2  Ličinka je predator. Naraste 7-8mm i nekoliko puta se presvlači. Nakon oko 14 dana sa hitinskim kukicama koje ima na zatku, pričvrsti se naglavačke za travu, list i sl.

ličinka bubamare

Ličinka božje ovčice

#3  Stadij kukuljice ovisi o temperaturi i traje od 3 do 12 dana. Hitinski plašt popuca i već se može prepoznati božja ovčica.

Coccinella septempunctata

Kukuljica

#4  Odrasla Coccinella septempunctata.

bubamara

Coccinella septempunctata

Psyllobora vigintiduopunctata

Oglasi