Ribarica


Ovo je Natrix tessellata. Često se sretnemo dok se šećem pokraj Drave, a ona se sunča na obali. Tada zastanem da je ne uplašim i promatram kako njezino tijelo nečujno vijuga kroz travu. Čini mi se da u tim kretnjama nema žurbe pa bih rekao da me ne doživljava kao stvarnu prijetnju.

zmija ribarica

Zmija ribarica

Ova zmija se savršeno uklapa u okoliš. Više puta mi se desilo da je prekoračim, a jednom sam i stao na nju. Iako potpuno bezopasna za čovjeka, ljudi je se boje i bezrazložno ubijaju. Primjerak na slici duži je od 1 metra pa bi se moglo zaključiti da je to ženka.


A onda mi je jednog  jutra pokazala zašto joj je narodno ime – ribarica.

zmija ribarica

ribarica

ribarica

Oglasi