Skitnja 1


Nema te sile koja bi me zadržala u kući ako je dan lijep kao ovaj jučerašnji. I k tome je  prosinac! Htio sam iskoristiti tih nekoliko sunčanih sati za šetnju, a možda putem napravim i poneku fotografiju. Ovo doba godine je izrazito siromašno motivima koji mene zanimaju. Jasno, zima je blizu, život se primirio.

Ali za nekoliko mikrolokacija na desnoj obali Drave, zapadno od Osijeka, ova činjenica kao da ne vrijedi. Na tim mjestima trava je još uvijek zelena, a neke biljke cvjetaju. Tu se još uvijek mogu vidjeti razni kukci, neki leptiri, ptice koje ovdje prezimljuju, a naiđu i srne. Nije baš kao ljeti, ali nije niti dosadno. Danas sam se zaputio na jedno od tih mjesta. Put me vodio preko čistine na kojoj su posađene hrastove mladice.

voluharica

Čim sam zakoračio u tu buduću šumu, naišao sam na ovu voluharicu.


Na trenutak mi je bilo neobično što nije odmah šmugnula u rupu u zemlji, kao što to uvijek čine te plahe životinjice, već se pokušala sakriti ispod lista. No, već sam sljedećeg trenutka pomislio da joj je ugodno grijati se na ovom “zubatom” suncu, pa me jednostavno nije vidjela.

voluharica

Prvo sam je slikao iz daljine (ako zbriše da imam kakvu – takvu fotku), pa onda sve bliže i bliže.

voluharica

Sada me je sigurno vidjela – ali ne bježi! Čudno, no nastavljam slikati.

Napokon, ona odlazi u svoje skrovište. Uf, odlično, imam nekoliko lijepih slika. Krećem polako dalje.


Na panjevima ima nekoliko vrsta gljiva, u zraku vidim nekakve mušice kako se roje, tu su i pauci koji čekaju plijen, na otpalom lišću skokuni rade ono što najbolje znaju. Slikam jedno vretence dok jede svoj plijen – i već treći put nailazim na nekakve žute, plastične cijevi. Što li je to? Kad sam bolje pogledao, vidio sam da tih žutih cijevi ima po cijeloj čistini, na svakih desetak metara.

Unutar cijevi koja je s jedne strane zatvorena, nalaze se sjemenke zbog kojih je ona moja voluharica bila tako susretljiva kod fotografiranja.

voluharica

A da je bila u cijevi i tamo se pogostila otrovanim sjemenkama, uvjerio sam se kasnije dok sam pregledavao slike.


Nastavlja se…

Oglasi